Foie / Reins / vésicule biliaire

Extrait aigle Bois (Chen Xiang Hua Qi Wan)
13.30 10.40
Réduction: 21,8%
Chen Xiang Hua Qi Wan-FC28CX-SOS
13.90 10.90
Réduction: 21,6%
Vésicule biliaire Support (Li Dan Pai Shi Pian)
15.50 12.10
Réduction: 21,9%
Cholystin (Jin Dan Pian) 100 Comprimés X 3
44.60 34.80
Réduction: 22%
Mai Wei Di Huang Wan FC10BX-SOS
15.50 12.10
Réduction: 21,9%